สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมกับ Creative Migration ได้ร่วมกันจัดงาน “OUT LOUD: Celebrating Women’s History Month” เพื่อเฉลิมฉลองเดือนแห่งประวัติศาสตร์สตรี โดยเปิดโอกาสให้ผู้นำสตรีที่ทำงานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ได้พบปะสังสรรค์ และสร้างความสัมพันธ์กันระหว่างอุตสาหกรรมและหน่วยงานต่างๆ  และรับชมงานศิลปะที่สะท้อนถึงมุมมองด้านความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศ โดยศิลปินวิดีโออาร์ต กวิตา วัฒนะชยังกูร ซึ่งจัดแสดงผลงานที่คัดสรรมาเพื่อจัดแสดงในสวน Bangkok 1899 ที่สะท้อนมุมมองของระบบทุนนิยมที่ก่อให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบกับกลุ่มแรงงานสตรีราวกับเป็น “เครื่องจักร” นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายชุด “Bare” โดยศิลปิน Solène Le Doze ซึ่งเป็นผลงานที่สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและแน่นแฟ้นของสตรีเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความยากลำบาก

 

 

ภายในงานยังจัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ “การพัฒนาสิทธิเสรีภาพในการเข้าถึงของสตรีอย่างเท่าเทียม” โดยมีวิทยากรที่น่าสนใจอาทิ  Lydia Barraza ผู้ช่วยทูตด้านวัฒนธรรม ประจำสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เสฏฐา เธียรพิรากุล พนักงานอัยการในสำนักงานประสานงาน กระบวนการยุติธรรม สถาบันนิติวัชร์ สำนักงานอัยการสูงสุด เคท ครั้งพิบูลย์ อาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กวิตา วัฒนะชยังกูร ศิลปินด้านวิดีโออาร์ต และ ศิริวรรณ ขนุนทอง นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่มาบอกเล่าเรื่องราวของของความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศ และภาพสะท้อนขององการเอาเปรียบจากการใช้แรงงานสตรีที่ยังคงมีปรากฎอยู่ในสังคมไทย ทางออกของปัญหาและการร่วมมือกันเดินหน้าแก้ไข 

 

 

ปิดท้ายด้วยการรับชม “RBG” ภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของ Ruth Bader Ginsburg ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาคนที่ 107 ของสหรัฐอเมริกา ผู้ช่วยผู้พิพากษาหญิงคนที่ 2 ที่ยืนหยัดต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมและสิทธิสตรี

 

 

OUT LOUD: Celebrating Women’s History Month จึงเป็นอีกหนึ่งงานที่เป็นแรงผลักดันเรื่องสิทธิสตรี และความเท่าเทียม ที่ถ่ายทอดผ่านมุมมองผ่านการเสนอที่หลากหลายและครบถ้วนที่สุด

 


 

Passion in this story