ในช่วงชีวิตของเรายังไงก็ต้องเจอกับความล้มเหลวเข้าสักครั้ง สิ่งสำคัญไม่ใช่ทำอย่างไรไม่ให้ล้มเหลวเพราะทุกคนล้วนต้องประสบกับความล้มเหลวอย่างเลี่ยงไม่ได้ แต่คือเราจะรับมือและก้าวข้ามความล้มเหลวนี้อย่างไรต่างหาก

มาฟังวิธีการที่จะทำให้เรามูฟออนจากความล้มเหลว และเรียกความมั่นใจให้กลับคืนมากันดีกว่า


สามารถฟังพอดแคสต์ “สิ่งที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน” ได้
ตามช่องทางต่าง ๆ ที่คุณสะดวก

Category:

Passion in this story