สัปดาห์นี้จะพาทุกท่านไปพบกับอีกหนึ่งวิสาหกิจชุมชน ที่ในอดีตได้นำรังไหมมาทำพวงกุญแจของฝากขายได้ในราคาชิ้นละ 10 บาท มาสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการสร้างสรรค์เป็นสินค้าดีไซน์เก๋ สร้างชื่อเสียงในต่างแดน แบรนด์ Socoon นอกจากจะสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่ และสร้างความยั่งยืนตั้งแต่ต้นทาง จะน่าสนใจขนาดไหน ไปติดตามชมพร้อมกันเลยครับ

Passion in this story