รังไหม…หลายคนอาจมองเป็นสิ่งไร้ค่า หรือหลายคนอาจรู้คุณค่า แต่ยังไม่สามารถต่อยอดได้จนถึงขีดสุด วันนี้บุรินทร์เจอนี่จะพาทุกท่านไปชมหนึ่งในขั้นตอนการเพิ่มมูลค่าให้กับรังไหม นั่นคือการย้อมสีรังไหมด้วยวัสดุจากธรรมชาติของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรังไหมประดิษฐ์ จังหวัดสระบุรี จะมีกรรมวิธีอย่างไร ไปติดตามชมพร้อมกันเลยครับ

Passion in this story