วันนี้บุรินทร์เจอนี่พาไปลองเป็นชาวประมง 1 วัน กับประมงพื้นบ้านที่อาศัยเพียงสองมือและโชคชะตาในการหาปลาเท่านั้น ผิดการกับประมงพื้นอุตสาหกรรม ที่อาศัยเครื่องมืออันทันสมัยในการหาปลา จะน่าสนใจขนาดไหน เรามาออกทะเลไปพร้อมกันเลยครับ

Passion in this story