เรียกน้ำย่อยด้วยไฮไลต์ที่น่าสนใจของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พิพิธภัณฑ์แห่งแรกของประเทศไทย ที่รวบรวมศิลปวัฒนธรรมของชนชาติเอาไว้มากมาย จะมีอะไรบ้างไปชมกันครับ

Passion in this story